Esselamulajekum!__Iako sam lice sa urođenim invaliditetom nekoliko puta pokušavao dobiti odgovor o položaju osoba sa urođenim invaliditetom u islamu nisam ga još dobio.Prvo pitanje uputio sam fetvul eminu rijaseta IZ u BIH još u maju 2011. pa imam osjećaj da zvaničnici izbjegavaju odgovoriti čime prema mojem shvatanju religije čine grijeh a usuđujem se kazati i haram.Hoću da kažem da smo i mi ljudi stvoreni voljom Božijom i određenjem Božijim dat nam je ovakav život._Dakle,ukoliko je moguće očekujem da mi odgovorite kakav je položaj osoba sa urođenim invaliditetom u islamu odnosno kakva su nam prava i obaveze.Sramotno je kazati da inovjerci poklanjaju više pažnje prema mojoj populaciji od

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021