0 Comments

Postovani

Citao sam odgovor na sljedeca dva pitanja. Medutim objasnjenje kada I kadera u primjeru Hazreti Ali u odgovoru na pitanje “Vjerovanje u ono što se deslio da se nije moglo izbjeći” objasnjenje kada I kadera u primjeru Hazreti Ali u odgovoru na pitanje “Primjeri iz života kada i kadera” mi nisu identicni. Naime u prvom odgovoru navedeno je da je receno” Od predodređenja bježim sudbini Božijoj.” A u drugoj je navedeno ” Da! Međutim, bježim od Njegova kadaa u Njegov kader.“ Jas am naveo oba texta mislim dijelove pa ako bi mogli da pogledate I date komentar. Unaprijed zahvaljujem.
Vjerovanje u ono što se deslio da se nije moglo izbjeći
… Ono što prihvata promjenu jeste sudbina (kader), a ne konačna i nepromjenjiva predodređenost (kada).

Ono što prihvata promjenu jeste sudbina (kader), a ne konačna i nepromjenjiva predodređenost (kada).
U rivajetu se prenosi sljedeće: Hazreti Ali, a.s., sjedio je u hladovini jednog nakrivljenog zida. Kada je primijetio da je zid na rubu rušenja ustao je i sjeo na drugo mjesto. Neko mu reče: “Da li to bježiš od Božijeg predodređenja?” Ali mu odgovori: “Od predodređenja bježim sudbini Božijoj.”
Primjeri iz života kada i kadera
Uzvišeni Allah je za ispunjenje i realizaciju svakog djela u Ovom svijetu postavio uslove, i kada se svi ti uslovi skupe to djelo se realizuje. Ovaj dio kreacije i stvaranja nazivamo terminološki sigurni kada’ (sudbina) – اَلْقَضَاءُ الْحَتْمُ , tj. ne postoji nikakva prepreka za njegovu realizaciju.
Što se tiče čovjekovih djela, jedan od uslova je snaga odabira i slobodna volja. A količina i efekat svakog od ovih činilaca djeluju na osnovu jednog posebnog standarda, koji se ne umanjuje niti uvećava. Dakle, uticaj svakog od ovih činilaca terminološki nazivamo kader tj. predodređenje (ar. قَدَر mjerenje i izračunavanje). Stoga, kader je ustvari uvod kada-u.
Jednog dana hazreti Ali je sjedio pored nekog zida i osjetio je da se zid urušava. Ustao je s tog mjesta i otišao na drugo. Neki su prigovorili i rekli: „O Ali, bježiš od Allahova kadaa!“ Hazreti Ali je odgovorio: „Da! Međutim, bježim od Njegova kadaa u Njegov kader.“

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021