Na Sudnjem danu će četvoro tražiti pomoć: gluhonijem, luđak, malouman i čovjek koji je umro u razdoblju bez Poslanika, a.s.v.s. Gluhonijem će kazati: ‘Islam je došao, a ja ništa čuo nisam Gospodaru, islam je došao, a djeca su me zasipala raznim predmetima.’ Dok će malouman kazati: ‘Došao je islam, a ja ništa razumio nisam Gospodaru, nije mi došao tvoj poslanik. (Ahmed)

Selam… molim vas da mi objasnite ovaj hadis… ako će ući u Vatru…..kakvo je to stanje ako će je naći hladnu, oni niti će patiti niti uživati???

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021