Kako se poslanik islama ophodio sa pripadnicima drugih vjera i nevjernicima?