Selam ! Željela bih da vas zamolim da mi objasnite kako se klanja noćni namaz ali detaljno od nijeta pa sve do kraja.. bila bi mnogo zahvalna .