Ili si slijep ili se praviš. Nisu slijepe oči, nego srce u grudima. Sada prebacuješ ljagu šitskog mezheba na njegove sljedbenike. Nije riječ o njima, nego o samim njegovim začetnicima i samom mezhebu. Jesi li zadovoljan da ti neko psuje mater? Da li se ljutiš na to? Ako neko psuje Aišu, r.a., kakvo je mišljenje mezheba koji ti slijediš o tome? Ili je smatraš izdajnicom i murtedom? Odgovori jasno i ne filozofiraj. Uvijek mi odgovaraš nešto lijevo i nikada mi nisi odgovorio na moja postavljena pitanja još od prvog našeg kontakta.

Svršenik sam šerijatskog fakulteta, gdje sam vas proučavao godinama. Literature o vama posjedujem više nego sam ti, možda, stoga nema potrebe da se zamaraš. Ispred tebe su dvije mogućnosti: da se odrekneš toga zalutalog mezheba, njegove uleme i njegovih sljedbenika i prihvatiš se Ehli-sunneta i istine, onoga na čemu su bili ashabi i d anam budeš brat, ili da ostaneš i dalje u zabludi toga mezheba koji ja lično smatram nevjerničkim i otpadničkim od islama.

Dovoljna je samo jedna mesela, a to je vaše ubjeđenje da je Kur’an kod drugih manjkav. Imam Malik vas je smatrao kafirima. “Gospodaru naš, pokaži nam istinu istinom i učini nas njenim sljedbenicima, a zabludu zabludom i da je se klonimo!”

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021