Budući da se vaš članak “Sakupljanje i objedinjavanje Kur'ana” našao na udaru mnogih selefijski nastrojenih internet medija i da ste optuženi kako vjerujete da ovaj Kur'an u našim rukama nije pravi već iskrivljeni kakv odgovor možete ponuditi na te optužbe?