Sva moja pisanja se odnose na šije Isna ašerije, najzastupljenije danas, i njihovu akidu i vjeru. Ti ako se smatraš od njih odmah si na početku trebao reći, ali nisi, pa te na kraju sve ovo boli. Neka te boli i treba ako si od njih. Nego, čitavo vrijeme si nejasan oko nekih stvari, ograđujweš s ei kažeš da nije tačno, ali takav vam je mezheb i njegovi temelji, pa se onda ogradi od mezheba Isna ašerijskog i prihvati se Ehli-sunneta, pa ćemo biti braća. Ne može mi biti brat koji psuje majku vjernika Aišu, r.a. njenog oca i najbolje ashabe. Ako nisam već rekao fetvu Ibn Tejmije, on smatra (i većina učenjaka da onaj ko nastavi potvarati Aišu i psovati je da je kurva poslije ajeta koji govore o njenoj čestitosti i nevinosti u svemu tome je kafir, a i onaj koji to ne smatra kufrom je kafir. Vrati se na fetve Ibn Tejmije.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021