Posto sa jedne strane tvrdite da ne proklinjete i ne tekfirite ashabe ,a sa druge strane vidim puna vam je stranica podataka iz Biharul envara koju je napisao Medzlisi ,ya kojeg ste rekli da je islamski ucenjak kako onda objasnjavate govore od njega koji se nalaze u Biharul envaru kao npr

1. “ I nase ubjeđenje (sijja) jested a onaj ko porekne imamet emirul muminiina I imama poslije njega je kao onaj ko porekne poslanstvo poslanika.I nase ubjeđenje je da onaj ko potvrdi imamet emirul muminiina ali porekne jednog od imama poslije njega je kao onaj ko vjeruje u sve poslanike ali porice poslanstvo Muhammeda salallahu alejhi we ala alihi we seleme.”(Biharul envar 27/61)/opcepoznato da sunije ne potvrdjuju imamet onih 12 imama ,osim Alije radiAllahu anhu

2. “Znaj da je uopstenost izraza kufra i sirka za one koji nisu ubjeđeni u imamet Alije i imama poslije njega od njegoce djece,i pretpostavlja im druge,ukazuje na to da su oni kafiri i da im je zagarantovan vjecni boravak u vatri.”(Biharul envar 23/390)

3. ” Neprijatelji imama su kafiri vjecni u vatri makar ispoljavali islam,pa ko spozna Allaha i njegovog Poslanika i imame prijateljuje im i odrice se od njihovih neprijatelja on je mumin, a ko ih porekne ili sumnja u njih ili porekne jednog od njihili sumnja u njega ili prijateljuje sa njihovim neprijateljima ili jednim od neprijatelja on je zabluđen,propalica dočim kafir ne koriste mu djela niti idztihad i ne prihvata se od njega pokornost I nisu ispravna dobra djela.”(Biharul envar 25/362)

4. Za ajet da Dzehenem ima sedmero vrata i svaka vrata određen dio biljezi Ajaši u tefsiru:“Prva vrata su za zuumcara a to je Zurejk,druga vrata su za Hibtera,treca su za treceg,cetvrta su za Muaviju,peta su za Abdulmelika,sesta su za Askera ibn Hevsera,sedma za ebi Selameh to su vrata onima koji ih slijede.“ (Tefsir el Ajaši 2/263)

Tumačeci izraze kao hibter,zurejk Medzlisi kaze u „Biharul envar“:“Sto se tice zurejka to je nadimak za prvog (ebu Bekr),hibter drugi (Omer),Asker ibn Hevser nadimak za neke halife Emevija i Abasija,a moguce da bude i nadimak za Aisu i ostale ucesnike bitke na devi …“(Biharul envar 8/301)

5. Došlo je u “Biharul envaru” :” Rekao sam (ravija imamu) a ko su Allahovi neprijatelji? Pa je rekao : cetiri kipa. Ako su oni? Pa je rekao : ebu Fasiil I Rem´a,Neasel I Muavija…”(Biharul envar 27/58)

U pojasnjenju hadisa Medzlisi kaze : “ebu Fasiil je ebu Bekr jer su Fasiil I Bekr pribliznog znacenja,Rem´a je nadimak Omera,a Neasel je Osman.”(Biharul envar 27/58)

6. Zakljucuje Medzlisi pa kaze :”Kazem da su rivajeti koji upucuju na kufr ebu Bekra i Omera i njihovo buntovnistvo,i nagrade koje su obecane za njihovo proklinjanje i odricanje od njih,i koji upucuju na njihove novotarije mnogobrojniji od toga da se spomenu u ovom dzuzu (30.) I ostalim dzuzevima…”(Biharul envar 30/399)

7. A od ebu Dzafera za ajet :-Primjer onih koji uzimaju zastitnike mimo Allaha je kao primjer pauka kad napravi kucu-kaze :”To je Humejra(Aisa).”(Biharul envar 32/286)

U pojasnjenju nastavlja Medzlisi pa kaze : “Upoređena je sa paukom jer je on slaba zivotinja i pravi slabe kuce ,isto tako i Humejra je slaba zivotinja(we kezalike humejra ,hajvanun daiif..) zbog manjkave vjere i pameti i misljenja za koja se vezala I suprostavljanja I neprijateljstva …”(Biharul envar 32/286)

8. Medzlisi prenosi u “Biharul envaru” od ebu Abdullaha za ajet: -I pokazivali vi šta je u dušama vašim ili ga skrivali, obračunaće vas Allah za to, pa će oprostiti kome hoće, a kazniti koga hoće-kaže:”Allahovo je pravo da ne uvede u dzennet onoga ko ima u svom srcu ljubavi koliko je zrno gorusice prema njima dvojici.”(Biharul envar 27/57)

U pojasnjenju hadisa Medzlisi kaze u nastavku :”od ljubavi prema njima dvojici znace ebu Bekru I Omeru,pa je znacenje u ajetu : Oprostice kome hoce- tj. Sijjama kao sto je preneseno u mnogim predajama.”(Biharul envar 27/57)

9. Pojasnjava Medzlisi pa kaze :”Zurejk I Hibter su nadimci dvojice prokletnika.*ebu bekra i omera*”Biharul envar 30/153)

10. Dalje spominje Medzlisi:”I nase ubjeđenje je da su nasilnici(koji su oduzeli vlast Aliji) prokleti I da je obavezno odricanje od njih.”(Biharul envar 27/60)

11. ” Sto se tice Fatime ubjeđeni smo da je ona predvodnica zena od prve do posljednje,i da je Allah ljut radi njene ljutnje i zadovoljan kad je ona zadovoljna,i da je ona otisla sa ovog svijeta ljuta na zulumcare koji su uzurpirali njeno pravo I zabranili joj nasljedstvo.(Biharul envar 27/62)

12. Na kraju nakon sto je spomenuo jos dva hadisa koja pripisuju Poslaniku kaze :” I nase ubjeđenje je da je obavezno odricanje od cetvorice idola(ebu bekra,Omera,Osmana i Muavije) i cetiri njihove kceri (Aise,Hafse,..)i od svih onih koji ih slijede jer su oni najgori koje je Allah stvorio, I nece se ostvariti priznanje Allaha I Poslanika I imama osim sa odricanjem od njihovih neprijatelja.”(Biharul envar 27/63)

ZNACI OVO JE SAMO DIO ONOGA STO SAM NASAO OD GOVORA MEDZLISIJA U BIHARUL ENVARU ,A TOGA JE JOS MNOGO. NISAM PRENIO NIJEDAN HADIS DA GA NE BI OSPORILI I REKLI DA JE DAIF NEGO SAMO GOVORE MEDZLISIJA ZA KOJEG KAZETE DA JE ISLAMSKI UCENJAK PA BUJRUM OBJASNITE NAM OVO

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021