Radim u Njemačkoj, a otac i majka su mi kod kuće. Koliko bi bio novca bio dužan da im šaljem da ne bi zaradio njihovo prokletstvo? Hvala.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021