Poštovani. Da li postoji knjiga Historija islama, zajednička za sve muslimane svijeta koja se izučava na Islamskim fakultetima. Volio bih znati postoji li knjiga o vladavini, hilafetu hazreti Alije.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021