Dragi profesore, iz ovoga tvog zadnjeg odgovora jasno vidim ono na šta sam i sumnjao, tj. da i vi spadate u one šije koje mrze i proklinju veliki broj ashaba na čelu sa Omerom i Ebu Bekrom, radijallahu anhum. Potajno sam se nadao da ste vi neka blaža struja u rafidijskom korpusu koja ne mrzi ashabe, koja ne misli da je Alija, radijallahu anhu, trebao biti poslanik, koja ne vjeruje u nepogrešivost 12 ljudi iz porodice Poslanikove itd. međutim, izgleda da sam se prevario. Vi ste upravo takvi. Samo me čudi jedna stvar. A to je zašto niste kod ovoga mog pitanja koristili tukju koja je u vašoj vjeri ibadet pa mi rekli da ne mrzite ove ashabe i da su to stanovnici Dženneta kako nas je obavijestio Allahov Poslanik, s.a.v.s.? To mi je zaista čudno. Mora da je vaša mržnja prema njima tolika da jednostavno zbog svog nefsa niste mogli koristiti tukju na ovom pitanju. Ili ste se bojali da ćete biti kritikovani od vašeg naroda ako ove ashabe spomenete po dobru, pa čak to bilo i samo pretvaranje. Nije mi krivo što ovo pitanje niste objavili na stranici nego ste me kontaktirali mailom. Vaš izgovor po tom pitanju je opravadan, a to je jedinstvo ummeta. A sada ja vas pitam da li stvarno mislite da se ummet može ujediniti an neistini i batilu? Da li mislite da je potrebno da neke stvari prvo razriješimo, pa da onda govorimo o ujedinjenju? Da li mislite da se može ujediniti ummet u kojem ima veliki broj ljudi rafidija koji mrze sunije i koji mrze ashabe koji su prenijeli riječ istine i koji su bili zaštitnici i pomagači Poslanika dok je ljudima prenosio poslanicu? Da li mislite da se može ujediniti ummet u kojem ima veliki broj ljudi koji kažu: “Allahov Poslanik laže, ovi ashabi nisu stanovnici Džennta, mi znamo bolje nego Allahov Poslanik kojem je dolazila objava od Gospodara ljudi?” Da li mislite da se može ujediniti ummet u kojem ima veliki broj ljudi da misle čak i da Muhammed, s.a.v.s., nije trebao biti poslanik, već da je Alija trebao biti poslanik? Da li mislite da se može ujediniti ummet u kojem ima ljudi koji hodočaste kabur ubice Omera, r.a., koji je možda dao najviše doprinosa napretku ummeta i koji je od stanovnika Dženneta, ako ne laže Allahov Poslanik, s.a.v.s., a ja, tako mi Allaha, svjedočim da ne laže? Da li mislite da se može ujediniti ummet u kojem ima ljudi koji misle da je pretvaranje i prikrivanje istine ibadet Allahu Uzvišenom? Kakva je to logika? Zar nam nije došlo u hadisu od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojim slučajevima je dozvoljeno ne govoriti istinu? Tako mi Allaha Veličanstvenog, nikada se ove dvije skupine neće ujediniti sve dok se ovi ne odreknu ovih stvari i ubjeđenja koja sam spomenuo. Zar nisi čuo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Moj se ummet nikada neće ujediniti na dalaletu.”? Ili je i to Allahov Poslanik, s.a.v.s., slagao? Znajte profesore, da je to istina i da se ummet nikada neće ujediniti na neistini, a ja svjedočim da je istina ono što je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s., a da je neistina ono što kažete vi rafidije.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021