Selam alejkum.

Ova predaja mi nije nikako jasna:

Ammar es-Sabbati: “Rekao sam Ebu Abdullahu (imam Sadik a.s.): ‘Može li čovjek koji se bavi trgovinom da sebe unajmi drugome, te da mu daje u količini koliko bi zarađivao da se sam bavi trgovinom?’ On reče: ‘Neka se ne iznajmljuje. Neka od Uzvišenog Gospodara traži opskrbu i neka se prihvati trgovine. Ako se iznajmi drugome, uskratio je sebi opskrbu.’ (Kafi, 5/90/3)

Šta se misli pod iznajmljivanjem sebe? Da li da bude iznajmljeni radnik kao zidar, tesar, trgovac, tj. da ima poslodavca ili se misli na nešto drugo? Neka vas Allah nagradi na odgovoru.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021