Esselamu alejkum,

Zanima me da li su sljedeći hadisi tačni!?

1. Ebu Hurejre prenosi od Poslanika, s.a.v.s: “Džennet i Džehennem su imali prepirku i svaki je pokušavao da dokaže svoju prednost nad drugim. Onda je Džehennem rekao: ‘Ja sam privilegovan prisustvom oholih i moćnih ljudi u sebi.’ Džennet reče: ‘Ne znam zasto nije nikom, osim slabih i skromnih dozvoljeno da boravi u meni!’ Pa se Bog obrati Džennetu: ‘Ti si Moja Milost i kroz tebe Ja Moje robove obasipam milošću’ Onda reče Džehennemu: ‘Ti si Moj gnjev, i kroz tebe, Ja kažnjavam one koje želim da kaznim. Svaki od vas će biti pun’. Međutim, Džehennem neće biti ispunjen, pa će Allah ubaciti Svoju nogu u njega. Tad će Džehennem uzviknuti: ‘Dosta! Dosta!’ Na taj način će Džehennem biti pun, jer Allah nije nepravedan prema nikome. Što se tiče Dženneta, On će posebno stvoriti nova stvorenja da ga ispuni.”

2. Taberi, Ibn Asir i Sujuti u svojim tefsirima prenose sljedeće od halife Omera: Jednom je kod Poslanika, s.a.v.s, došla neka žena i preklinjala ga: “Zamoli da ja budem sa onima koji će ući u Džennet.” Poslanik uskliknu Allahovo ime i reče: “Allahova stolica je široka kao nebo i zemlja; i ona škripi pod teretom, kao novo sedlo pod težinom čovjeka, a On prevazilazi stolicu po četiri prsta sa svake strane.”

3. Hadis koji kaže:”Allah je original, a čovjek je njegov odraz (knjiga Tako je govorio Muhammed a.s.)
4. Hadis koji kaže da će Allah svojim stopalom pritisnuti Džehennem kada se napuni!

Ono što me je navelo da posumnjam u tačnost navedenih hadisa je govor Allaha dž.š: Allahu nije niša slično (Eš-Šura), zatim Njemu niko ravan nije (Ihlas, 4), Ništa sa Allahom ne upoređuje (En-Nahl,74), te poznati hadis: “Ko na mene slaže nešto što nisam rekao, sebi je pripremio mjesto u vatri”.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021