Esselamu alejkum. Kako se sa stanovišta Džaferijskog mezheba gleda na sljedbenike drugih mezheba, da li se oni smatraju nevjernicima ili vjernicima? I općenito kako islam gleda na sljedbenike drugih religija, da li su oni po islamu nevjernici ili ih možemo smatrati vjernicima,s obzirom da većina vjeruju u Boga i rade dobra djela. Šta ako je neki kršćanin ili jevrej po ponašanju i moralu bolji od nekog muslimana? Da li je ipak taj npr nemoralni musliman kod Boga bolji samo zato što je musliman? Bog ne zabranjuje da se čini dobročinstvo onima koji protiv nas zbog vjere ne ratuju i iz našeg staništa nas ne izgone, ali da li to znači ako se prema tim ljudima čini i zlo da to nije grijeh jer oni nisu muslimani? Zar nije ispravno da musliman sve ljude koji ne poriču istinu (koji je možda nisu svjesni) i koji su dobri, voli,smatra braćom i sestrama,pomaže im… zar to nije vadžib u Islamu? Neki muslimani se raduju nesreći kršćana i jevreja,da li je to uredu po islamu,i da li to islam traži od muslimana?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021