Selam poštvani profesore,

Zahvaljujem na Vašem odgovoru vezanom za nikab. Da Vas Allah dragi nagradi i što duže poživi kako bi iscrpili što više Vašeg cijenjenog znanja. Kazali ste: “Ukoliko želite imati potpuni uvid u ovo pitanje, mi možemo za vas prevesti najvažnija poglavlja iz spomenute knjige, kako biste znali stavove i šijske i sunijske uleme o njemu.”

Jako bih bila zahvalna kada bi mi to preveli, jer mi je vema važno.

Još jedno pitanje jeste o dva hadisa koji se prenose od Poslanika, s.a.v.a, i glase ovako: “Allahov poslanik, s.a.v.s. je rekao:”Pogledao sam Džennet i vidio da u njemu ima najviše siromaha, a pogledao sam i Džehennem i vidio da u njemu ima najviše žena.” (Muslimov Sahih)

Od Ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao:”O žene, dijelite sadaku puno, i istigfar činite, jer sam vidio da će najviše vas u Džehennemu biti.”Jedna žena, po imenu Halda, upita:”Šta smo mi skrivile, o Allahov poslaniče, pa da najviše nas bude među stanovnicima Džehennema?” Poslanik s.a.v.s., odgovori: “Vi puno proklinjete i nezahvalne ste muževima. Nisam vidio da ikom ko ima razuma manjka pameti i vjere kao što je slučaj sa vama.” Halda reče:”Allahov poslaniče, kako smo to mi manjkave pameti i vjere?” Poslanik, s.a.v.s., odgovori:”Što se manjkavasti razuma tiče, svjedočenje dvije žene odgovara svjedočenju jednog muskarca. To je manjkavost. Žena nekoliko dana ne klanja i ne posti. To je manjkavost vjere.” (Muslimov Sahih)

Da li se ovo odnosi općenito na sve žene ili samo žene vjernice, ili žene nevjernice? I da li je ovaj hadis uopće sahih? Unaprijed zahvaljujem i da Vas Allah nagradi.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021