Kakav je stav islama u vezi sa vođenjem džihada protiv Božijih neprijatelja, s obzirom na činjenicu da islam predstavlja Božiju zapovest, pokornost Božijoj volji?