Željela bih znati da li postoji namaz ili dova za ostvarenje želje. Moja želja je da ostvarim brak. Hvala.