Selamim i pozdravljam profesora i redakciju.

Pitanje koje se s vremena na vrijeme javlja u dijalogu hrišćana sa muslimanima jeste ono koje glasi: “Koja je razlika između islama i judaizma”. Stekao sam dojam da hrišćani između islamskog i jevrejskog učenja vide toliko tijesnu vezu da im nije logično zbog čega bi neki jevrej prešao na islam, u smislu, ne vide suštinsku razliku između ove dvije religije. Vjerujem da vi razumijete zbog čega se proteže ovo pitanje, te vas molim da odgovorite, kako smo navikli tokom svih ovih godina- konkretno,korektno i sa naučnog aspekta, bilo u kratkim tezama ili kraćoj studiji, koliko vrijeme bude dozvolilo.

Još jedno kratko pitanje nevezano za temu: Obzirom da mnogo vaših knjiga (mislim na one čiji ste autor vi lično), već dugo vremena nema ni u prodaji, niti su dostupne na sajmovima, ukoliko ste u mogućnosti, molim vas da kao direktor fondacije probate uticati na to da se knjige ponovo štampaju, barem još jedna faza, kako bi na slijedećem sajmu, oni koji nisu uspjeli nabaviti primjerak, to mogli učiniti (to su uglavnom ova vaša djela na 4-oj strani kataloga “naša izdanja”).

U nadi da će odgovor biti pozitivan, selami i dove!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021