Kako islam gleda na moral današnjice, i da li ga odobrava? Da li je moguće danas biti moderna i moralna vjernica?