Danas je sedam milijardi ljudi u svijetu. Kroz čitavu povijest čovječanstva nismo naišli na dva potpuno ista čovjeka. Što to čovjeka čini jedinstvenim Božijim stvorenjem?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021