Zašto je Imam Homeini za dan pobjede revolucije rekao da je od Božijih dana, zar to nije novotarija?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021