Esselamu alejkum,
Poštovani, dali mi možete nešto više reći o ovim pojmovima i šta oni predstavljaju. I gdje da nađem nešto više ovim pojmovima.
Ferdun, Hajjun, Kajjumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun, Allahu Binnasi le-Reufun Rahim.
S poštovanjem,

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021