Postoji li u Kur'anu ajet o kamenovanju (ajetu redžm)?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021