Sudnji dan

Predznaci Sudnjeg dana

Rivajeti koji se bave ovom temom mogu se podijeliti u dvije skupine:

– jedna govori o duhovnim stan­jima ljudi još na Ovom svijetu pred nastupanje Sudnjeg dana,

– a druga skupina bavi se događajima koji će se dešavati u materijalnom svijetu.

Sudnji dan otpočinje događajem koji je poznat kao pu­hanje u rog. U mnogim predajama i ajetima koji govore o Sudnjem danu jedna od prvih stvari jeste izlaganje pitanja puhanja u rog. Govori se o dvama puhanjima u rog. Prvo puhanje u rog uzrokovat će da će sva živa bića nestati i umrijeti. Drugo puhanje uzrokovat će proživljenje ljudi i njihovu pripremu za Sudnji dan.

Časni Kur'an u nekim od ajeta govori o obama puhanjima u rog u istom ajetu:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji; ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.[1]

Ovaj ajet govori o obama puhanjima u rog.

Ajeti koji se bave samo jednim oblikom puhanja u rog go­vore:

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti.[2]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

A kada se jednom u rog puhne, pa se Zemlja i Nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga će se dana Smak svijeta dogoditi.[3]

Događaj puhanja u prvi rog takve je prirode da će se desiti odjednom. U predaji je preneseno da će čovjek htjeti prinijeti zalogaj u usta, no to neće učiniti jer će se odjednom taj veliki događaj desiti.

Postoji i skupina ajeta koja govori samo o drugom puhanju u rog:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti.[4]

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. I puhnut će se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti.[5]

Sljedeći ajet koji govori o ovome kaže:

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti.[6]

Šta je to puhanje u rog? U davna vremena koristio se rog kada je čovjek htio poruku prenijeti na veću razdaljinu. Šta se podra­zumijeva pod rogom u predajama? Meleci su bića nadmaterijalna i kao takvi ne koriste se materijalnim sredstvima. Da je puhanje u rog ovo što je karakteristično za nas u materijalnom svijetu, to ne bi imalo smisla jer se puhanje u rog odnosi i na ljude na Ovom svijetu i one u Berzahu, a one u Berzahu ne tangiraju materijalni zakoni pa tako to puhanje u rog za njih ne bi imalo smisla. Pošto mi živimo u materijalnom svijetu, Allah dž.š. o višim zbiljama go­vori nam kroz alegoriju materijalnog svijeta.

Kur'an i predaje koriste se metodom da pojmove nemateri­jalnog svijeta iznose u kalufu materijalnog, osjetilnog svijeta na način koji je nama razumljiv. U ajetul-kursiji kaže se da Njegova stolica obuhvaća Nebesa i Zem­lju. Na drugom se mjestu u Kur’anu kaže: I doći će Gospodar i meleci u sa­fovima. [7]

Zašto je ovo na ovaj način rečeno kad znamo da je Bog čista nematerijalnost? To je zato da nam se Njegova snaga, moć i nadmaterijalna značenja približe kroz osjetilne pojmove. Allah dž.š., da bi nam opisao svoju apsolutnu moć i da bismo mi mogli to razumjeti, spušta se na nivo našeg razumijevanja kako mi vidimo moć na Ovom svijetu, zato nam za svoj kursijj daje primjer kraljevskog prijestolja – simbolizirajući nam kralja koji sjedi na prestolju.

Opisivanje apstraktnog os­jetilnim

Ovaj metod ne primjenjuje samo Kur'an, već ga uočavamo i u predajama Poslanika i Ehli-bejta a.s.

U jednoj predaji sam Poslanik s.a.v.a. kaže: “Mi poslanici razgovaramo s ljudima na nivou njihova razumijevanja.”

Tako možemo zaključiti da puhanje u rog nije puhanje u neki koziji ili ovčiji rog. Israfil, čija je obaveza puhanje u rog, nad­materijalan je i nema pluća da bi mogao puhati u nešto. To Israfilovo puhanje u rog jeste primjenjivanje moći koju mu je Allah dž.š. dao i s kojom on može ljude usmrtiti. Korišćenje te moći koju mu je Allah dž.š. dao, kur'anskom terminologijom označeno je kao puhanje u rog, jer time na upečatljiv način odašilje poruku da svi moraju umri­jeti. Za puhanje u rog u jednom drugom ajetu kaže se – poziv:

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوج

I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu, Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.[8]

Ni poziv u ovom ajetu ne možemo razumjeti u onome materi­jalnom značenju jer se i to odnosi na ljude u Berzahu, što nije ništa do ispol­javanje moći Israfilove korišćenjem Božijeg imena – Onaj Koji oživljava. Imena Božija jesu zbilje, pa tako i čovjek koji dosegne zbilju što je označena imenom Onaj Koji oživljava, on kao takav može, s Boži­jom dozvolom, oživljavati ljude. U jednoj predaji kaže se da je sam Allah dž.š. taj koji će drugi put puhnuti u rog, naravno kroz kanal Israfilov.

Kroz sljedeću predaju steći ćemo sliku o dvama puhanjima u rog. Pitali su Imama Sedždžada kako će se puhnuti u rog. On reče: “Al­lah dž.š. naredit će Israfilu pri prvom puhanju u rog da se spusti do Dunjaluka. S njim će biti jedan rog koji ima s jedne strane izlaz s dvjema glavama, a između tih dviju glava bit će razmak koliko između Nebesa i Zemlje.”

Simbolika ovih dviju glava znači da će Israfil imati moć i nad Zemljom i nad svijetom nadmaterijalnog. U nastavku imam Sedždžad kaže: “Israfil će puhnuti u rog i iz tog roga izići će glas koji će usmrtiti sve stanovnike Zemlje; neće ostati žive duše i svi će umirati u stanju zatečenosti. Taj glas obuhvatit će i stanovnike Nebesa te će i oni umrijeti u strašnom grču.”

Allah dž.š. tada će zapovijediti Israfilu da i on umre, pa će i on umrijeti. Nakon toga izdat će zapovijed nebe­sima i ona će se raspasti, izdat će zapovijed planinama i one će se pokrenuti, a to je značenje ajeta:

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

Na dan kada se Nebo silno uzburka, a planine s mjesta po­maknu! Teško na taj Dan onima koji su poricali.[9]

Imam Sedždžad a.s. nastavlja: “A potom će Allah dž.š. svojom moći zago­spodariti svime, pa će uputiti glas na način da on do svih dopre. Glas će reći: ‘Čija je danas apsolutna vlast?’ Neće biti nikoga ko bi mogao odgovoriti na ovo. Potom će Bog reći: ‘Glas je Boga Jedinoga, Kahhara, Ja sam Bog osim kojeg drugog boga nema, nema Meni sudruga, Ja sam stvorio stvoreno Svojom moći i Svojom voljom usmrtio sve i Svojom moći Ja oživljavam.’ Nakon toga Allah dž.š. puhnut će u rog i potom će izići glas iz dijela roga koji je okrenut nebesima. Niko neće biti na nebesima, a da neće biti oživljen. Vratit će se svi meleci, nosioci Arša i prib­ližit će se i Džennet i Džehennem, te će sva stvorenja biti proživljena radi obračuna.”

Prenosilac hadisa kaže kada je imam Sedždžad a.s. došao do ovoga dijela, suze su ga oblile i plakao je naričući. Ovo bi i nama trebala biti pouka da se osvijestimo, dođemo sebi i pripre­mimo se za obračun.

Izvor: Muhammed Reza Peysepar, Nehdžul-belaga,proživljenje, Fondacija “Mulla Sadra, Sarajevo, 2004, sa perzijskog preveo: Amar Imamović

[1] Ez-Zumer, 68.

[2] Ja-sin, 48, 49.

[3] El-Hakka, 13–15.

[4] Ja-sin, 51.

[5] El-Kehf, 99.

[6] En-Nebe’, 18.

[7] El-Fedžr, 22

[8] Kaf, 41,42.

[9] Et-Tur, 9–11.

Pitanja i odgovori