Podučavanje vjerskim pojmovima ukorak s razvojnom psihologijom

Život čovjeka i svakog drugog živog bića utemeljen je na promjeni i razvoju, koji traju čitavog njihovog života. Skup ovih kvalitativnih i kvantitativnih promjena naziva se razvojem i sazrijevanjem. Pod kvantitativnim dimenzijama misli se na tjelesne promjene, a kvalitativne dimenzije obuhvataju promjene koje nastaju na kognitivnim aspektima, poput percepcije, promišljanja i rješavanja problema, socijalnim aspektima, kao što su odnosi s drugima, i emocionalnim aspektima, kao što su osjećanja i sklonosti.

Ova knjiga trudi se odgovoriti na dva važna pitanja, koja se nalaze u jednom uzajamnom vertikalnom odnosu:

1. Kroz koje periode prolazi dijete u svom razvoju i sazrijevanju religijskog shvatanja i koje su karakteristike tih perioda?

2. S obzirom na karakteristike ovih perioda i djetetovo shvatanja religijskih pojmova, na koji način treba da se odvija podučavanje tim pojmovima?

Prva tri poglavlja napisana su i uređena da odgovore na prvo pitanje. Četvrto poglavlje, koje se smatra uvodom u raspravu o podučavanju islamskim naučavanjima narednog poglavlja, posvećeno je izlaganju općih učenja u oblasti religijskog obrazovanja, dok se u petom poglavlju, koje se smatra rezultatom ranijih razmatranja, s obzirom na izložene osnove i principe, predlažu odgovarajuće edukativne metode u vezi s islamskim naučavanjem djece od pet do dvanaest godina.

Pitanja i odgovori