Mohammad Taqi Mesbah Yazdi

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarem svojim naći: (Al-Inšiqaq, 6)                                            

Radost prisustva u predvorju Božije svetosti, očitovanje duhovnog stapanja sa samom zbiljom bitka, dokučenje apsolutnoga savršenstva krajnja je filozofija samoga stvaranja i svagdašnja želja evlija Božijih. A sve je to nedokučivo, osim snagom spoznavateljskog vjerovanja, iskrenoga djelovanja i čistoga namjeravanja. Nastojanje ustrajno i borba neumorna, nakon osamdeset godina, urodiše plodom i jedan je čovjek među anđeoskim licima univerzuma zadobio ozbiljenje onoga kur'anskog svjedočanstva, koje veli: Toga dana će neka lica blistava biti i u Gospodara svoga će gledati. (Al-Qiyama, 23) Blago njemu, kako lijepo je skončao!

U danima tužnoga sjećanja i obilježavanja godišnjice šehadeta heroja otpora, generala hadži Kasima Sulejmanija, Bog njime zadovoljan bio, još jedno pero zaustavi svoje ispisivanje, pero koje pisaše samo zarad Božijeg zadovoljstva. Ugasnu jedan um, koji promišljaše samo Istinu. Prestade kucati srce koje kucaše samo iz aška prema Svevišnjoj Istini i stadoše zauvijek noge koje koračahu vazda samo na putu duhovnoga upotpunjenja koje vodi k Njemu. Upravo je temeljem rečenih znanstvenih, moralnih i teističkih vrednota i čuvanja od Boga objavljenih naučavanja, Veliki vođa i utemeljitelj Revolucije hazreti Imam Homeini, Bog mu se smilovao, dao zadatak ovome čovjeku da čvrsto i sistematično, osnivanjem jednoga znanstvenog centra, čuva i njeguje teorijske, duhovne i moralne vrijednosti Sistema i postulate od Boga objavljenih naučavanja. I, zaista je sjajno izvršio povjereni mu zadatak. Svojim pisanim djelima, znanstvenim diskusijama, odgajanjem studenata u različitim disciplinama potrebnim zemlji, pa čak i šire – islamskom svijetu, slanjem svojih studenata na studije u različite zemlje, na najbolji mogući način ispunio je zahtjev svoga duhovnog vodiča, pokazavši djelom svoju ljubav prema tom čovjeku anđeoskog lica. Možda je upravo zato aktualni vođa Revolucije, i sam veliki mislilac i misleći filozof, jednom prilikom kazao: “Gotovo četrdeset godina poznajem gospodina Misbaha i prema njemu, kao vrsnom znalcu vjerozakona, filozofu, misliocu i teoretičaru u temeljnim pitanjima islama, gajim posebna srčana osjećanja. Premda je Bog Uzvišeni ovoj našoj današnjoj generaciji uskratio mogućnost izravnog okorištenja velikanima poput Allamea Tabataba'ija i Šehida Mutaharija, Božijom milošću ta je praznina popunjena ovom iznimno vrijednom osobom u našem vremenu.”

Svakako, koliko god znalci, dobri ljudi, vjernici, mudžahidi i borci uvjereni u vrednote Revolucije, zaljubljeni u Časni Kur'an i sunnet Božijega Poslanika, Božiji blagoslovi njemu i njegovima, te praksu imama Ehli-bejta, mir njima, vole i cijene ovu iznimno veliku ličnost, u istoj toj mjeri zaklete inadžije, licemjeri i oni koji skrenuše s puta omeđenog kriterijima objavljenih znanja, razumnosti i ljudskosti, prema ovome misliocu gaje odbojnost, mržnju srcem, uvredu jezikom i potvoru perom. Tako je bilo, tako jeste i tako će biti. Ne treba ni naglašavati da je rečeni odnos neizostavni usud koji proizlazi iz same biti i prirode ljudi koji imaju jasan stav, određen cilj i pravi put kojim uspravno hode. Da je drugačije, bilo bi neobično.

Fondacija “Mulla Sadra” povodom ovoga pretužnog gubitka upućuje izraze najiskrenijega saosjećanja Imamu vremena, duše bismo za njeg dali, vođi Revolucije hazreti Imamu Hameneiju, neka traje sjenka njegova nad nama, kao i svim vjerskim učilištima, akademskim forumima, kulturnim ustanovama, te njegovim učenicima i simpatizerima. Napose, riječi sućuti upućujemo njegovoj porodici. Uz nadu da će snagom neumornog pregnuća istrajnih poslenika znanosti, morala i duhovnosti, vrijedna djela ovoga velikog mislioca, nastala kao plod neumornog zalaganja i trpljenja, biti učinjena bakljom smjerodavnicom i putokazom pokoljenjima.

Mir, spas i zadovoljstvo Božije njegovoj čistoj duši.

Fondacija “Mulla Sadra”

Pitanja i odgovori