Mudrost Hadža i njegovo dobro i blagodati

Mudrost Hadža

جَعَلَ اللَّـهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Allah je učinio da Kaba, Časni hram, bude preporod za ljude, a tako i odabrani mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama obilježeni, zato da znate da je Allahu poznato ono šta je u Nebesima i ono šta je na Zemlji, i da Allah zaista sve zna.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Obilazak oko Kabe i kretanje između Safe i Merve te obred bacanja kamenčića su zarad održavanja sjećanja na Boga.”[2]

Vrijednosti Hadža

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

 “…I oglasi ljudima Hadž!” Dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Hadž je borba slabog na Božijem putu.”[4]

U djelu El-Kafi se prenosi od Abdullaha ibn Jahja el-Kahilija: “Čuo sam Ebu Abdullaha (Imama Sadika), mir s njim, kako govori i spominje Hadž pa kaže: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: To je jedna od dvije borbe na Božijem putu (džihad), to je borba na Božijem putu slabih, a mi jesmo slabi.’”[5]

 Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Hadž koji je primljen u Boga bolji je od dvadeset dobrovoljnih namaza; ko obavi tavaf oko Kabe, učinivši to sedam puta i lijepo klanja svoja dva rekata, Bog će mu oprostiti.”[6]

Hadž i umra

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Trošenje za Hadž je kao trošenje na putu Boga Svevišnjeg sedam stotina puta.”[7]

Nagrada za Hadž

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Za Hadž primljen u Boga nema druge nagrade, osim Dženneta.”[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Umra do Umre pokriva grijehe učinjene između njih, a nagrada za primljeni Hadž je Džennet.”[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., gledajući povorku kamila sa hadžijama, rekao je: “One ne podignu nogu, a da im ne bude upisano dobro, i ne spuste je, a da im ne bude izbrisano zlo; kad oni završe hadžske obrede, bude im rečeno: ‘Podigli ste zgradu pa je nemojte rušiti, oprošteno vam je ono što je prošlo pa činite najljepše u onom što vam dolazi!’”[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Tri su vrste hodočasnika: najbolji od njih u dobitku je čovjek kojem su oprošteni prošli i budući grijesi i koga je Bog zaštitio kazne u grobu; poslije njega je čovjek kojem su oprošteni njegovi prošli grijesi pa on nastavlja raditi u onom što mu je preostalo od života; a poslije njega je čovjek koji je sačuvan u pogledu svoje porodice i imovine.”[11]

Stalni plodovi obavljanja Hadža

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko želi i Ovaj i Onaj svijet neka hodočasti ovu Kabu; ko se vrati iz Mekke namjeravajući učiniti Hadž naredne godine, njemu će biti produžen životni vijek.”[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Siromaštvo i groznica nisu u savezu s onim ko istrajava u Hadžu i Umri.”[13]

Hadž i umra

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko se vrati iz Mekke, ne namjeravajući se ponovo vratiti u nju, njemu se približila smrt i primakla kazna.”[14]

Vrijednost hodočasnika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Hodočasnik je pod zaštitom Boga Svevišnjeg i u odlasku, i u povratku; ako ga na putovanju obuzmu umor ili tegoba biće mu za to oproštena loša djela; za svaki učinjeni korak imaće hiljadu stepena u Džennetu, a za svaku kap kiše koja ga pogodi imaće nagradu mučenika na Božijem putu.”[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Oni koji obavljaju Hadž i Umru su Božije izaslanstvo; On ih je pozvao pa su Mu se odazvali i tražili su od Njega pa im je On dao.”[16]

Blagoslovi Hadža

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Činite jedno za drugim Hadž i Umru jer oni poništavaju siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh uništava jalovinu željezne rude.”[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko učini Hadž u ime Boga i  uzdrži se od spolnog odnosa sa ženama i griješenja, vratiće se čist od grijeha kao što je bio na dan kada ga je majka rodila.”[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O ljudi, hodočastite Kabu jer njoj nije došla nijedna porodica, a da nije zaimala, i nije je napustila nijedna porodica, a da nije osiromašila!”[19]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] El-Ma’ide, 97.

[2] Sunenu Ebi Davud, sv. 2, str. 179, predaja 188.

[3] El-Hadždž, 27.

[4] El-Kafi, sv. 4, str. 259, predaja 28.

[5] El-Kafi, sv. 4, str. 253, predaja 7.

[6] El-Kafi, sv. 2, str. 19, predaja 5.

[7] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 9, str. 21, predaja 23061.

[8] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 3, str. 175, predaja 810. 

[9] De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 294.

[10] De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 294.

[11] El-Kafi, sv. 4, str. 262, predaja 39.

[12] El-Fakih, sv. 2, str. 219, predaja 2222 i 2223.

[13] El-Kafi, sv. 4, str. 254, predaja 8.

[14] El-Fakih, sv. 2, str. 220, predaja 2224.

[15] El-Firdevs, sv. 2, str. 149, predaja 2761.

[16] El-Džami‘u-s-sagir, sv. 1, str. 585, predaja 3789.

[17] El-Kafi, sv. 4, str. 255, predaja 12.

[18] Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 553, predaja 1449.

[19] El-Ihtidžadž, sv. 1, str. 156, predaja 32.

Pitanja i odgovori