Dobro djelo

Dobro djelo

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Našao sam da je dobro djelo: svjetlo srca, osmijeh na licu i snaga djela. Također, našao sam da su loše djelo i grijeh: tama srca, manjkavost u djelu i nakaznost lica.”[1]

Umnožavanje dobrih djela

Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.[2]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Teško onome kome jedinice nadvladaju desetice.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada vjernik učini dobro djelo, Allah mu ga uveća sedam stotina puta. To su riječi Uzvišenoga Allaha: Allah uvećava onome kome On hoće.”[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 44084.

[2] El-En‘am, 160.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 281.

[4] El-Bihar, 71/247/7.

Pitanja i odgovori