Karakteristike islama

U sljedećim kur'anskim ajetima možemo prepoznati opće karakteristike koje na sažet način opisuju Islam:
a- Jedina kod Allaha potpuna vjera, koja osigurava čovjekovu sreću, jeste upravo Islam.
b- A onaj koji želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena, i on će na Onom svijetu nastradati

Pitanja i odgovori