Vojska

Vojska

Imam Ali, mir s njim, rekao je Aštaru kada ga je postavio za upravitelja Egipta: “Vojska je voljom Božijom utvrda podanika, ukras vladara, snaga vjere i put sigurnosti. Podanici ne mogu opstajati bez nje.”[1]

Imam Ali, mir s njim, u istom pismu: “Neka najpovlašteniji zapovjednik tvoje vojske kod tebe bude onaj koji im je uzor u pomaganju i čini im dobročinstvo svojim imetkom, obuhvatajući njih i njihove porodice koje su ostale iza njih, tako da jedina njihova briga bude borba protiv neprijatelja. Tvoja naklonost prema njima će okrenuti njihova srca prema tebi. Budi zato širokogrud u odnosu na njihove želje, nastavi hvaleći ih i nabrajajući ono što su iskusili oni najjači od njih, jer zaista, spominjanje njihovih dobrih djela bodri hrabre i potiče slabe, ako Bog da.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ko uskrati pomoć svojoj vojsci, podržao je svoga neprijatelja.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Nesreća vojske je protivljenje zapovjedniku.”[4]

Allahove vojske

Allahove su vojske Nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar![5]

A vojske Gospodara tvoga samo On zna.[6]

Ako ga vi ne pomognete, pa – pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je bio s njim samo drug njegov, kad su njih dvojica bili u pećini i kada je on rekao drugu svom: “Ne brini, Allah je s nama!”. pa je Allah spustio Svoj spokoj na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i učinio je da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ – ona je gornja.[7]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

[2] Isto.

[3] Gureru-l-hikem, 8329.

[4] Isto, 3932.

[5] El-Feth, 7.

[6] El-Muddessir, 31.

[7] Et-Tevbe, 40.

Pitanja i odgovori