Ljepota

Allah je lijep i voli ljepotu

Reci: “Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?” Reci: “Ona su za vjernike na Ovom svijetu, na Onom svijetu su samo za njih.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah je lijep i voli ljepotu, On voli da vidi tragove Svoje blagodati kod Svojih robova, a mrzi bijedu i da se čovjek izdaje za bijednika.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah voli kod Svoga roba kada ide kod svoje braće, pa se uredi za njih i uljepša.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako od vas neka skrati brkove i dlake u nosu i neka se brine o sebi, jer to uvećava njegovu ljepotu.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Obuci lijepu odjeću jer je Allah lijep i voli ljepotu – ali da bude halal.”[5]

Lijepo lice

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nesreća ljepote je umišljenost.”[6]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje što je dato vjerniku je lijep moral, a najgore što je dato čovjeku je zlobno srce sa lijepim licem.”[7]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Traži dobro kod ljudi prijatnih lica, jer su im djela podesnija da budu lijepa.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Ljepota vjernikova lica je iz sklonosti i milosti Božije prema njemu.”[9]

Njegovanje kose

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Lijepa kosa je Božiji prekrivač, zato je njegujte.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pusti da mu naraste kosa, neka je njeguje, u suprotnom neka je skrati.”[11]

Unutrašnja ljepota

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljepota je u jeziku.”[12]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema veće ljepote od razuma.”[13]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najljepša odjeća je zaštićenost od bolesti i nevolje.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah je kod žene učinio lijepim lice, a kod muškarca govor.”[15]

Imam Askeri, mir s njim: “Ljepota lica je vanjska ljepota, a ljepota razuma je unutrašnja ljepota.”[16]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Amar Imamović

[1] El-A‘raf, 32.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 17166.

[3] Mekarimu-l-ahlak, 1/85/1.

[4] Kurbu-l-isnad, 67/215.

[5] Vesailu-š-ši‘a, 3/340/4.

[6] El-Bihar, 77/59/3.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 5170.

[8] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/74/344.

[9] Gureru-l-hikem, 4848.

[10] Vesailu-š-ši‘a, 1/432/2.

[11] Isto, 1/432/1.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 37.

[13] Nehdžu-s-se‘ade, 1/51.

[14] El-Bihar, 77/381/5.

[15] El-Bihar, 71/293/63.

[16] A‘lamu-d-din, 313.

Pitanja i odgovori