Muhammed Taqi Misbah Yazdi

Muhammed Taqi Misbah Yazdi rođen je 1935. godine u gradu Jazdu. Nakon završenog osnovnog obrazovanja 1947. godine, pod uticajem jednog od svojih sugrađana, šejha Ahmeda Ahundija, počinje sa obrazovanjem na polju vjerskih nauka u vjerskoj školi Šefiʼje u gradu Jazdu. U toj vjerskoj školi je završio školovanje iz uvodnih predmeta. Pored vjerskih, pohađao je i neke druge predmete, kao što su fizika, hemija, fiziologija te francuski jezik kod jednog vjerskog učenjaka po imenu Muhakeki Rešti.

Radi nastavka obrazovanja na polju vjerskih nauka odlazi u Nedžef, ali je nakon kratkotrajnog boravka, na žalost, bio primoran da se zbog teške materijalne situacije sa svojom porodicom vrati u rodni Iran. Muhammed Taqi Mizbah Yazdi svoje obrazovanje nastavlja u Komu, te sluša predavanja iz islamskog prava i metodologije islamskog prava, a kasnije predavanja na višem nivou islamskog prava pohađa kod ajatollaha Borudžerdija i imama Homeinija. U ovom periodu upoznaje se i sa allamom Tabatabaijem i prisustvuje njegovim predavanjima iz islamskog morala i etike, a također 15 godina sluša i predavanja kod ajatollaha Behdžeta.

Godine 1968. Mizbah Yazdi na poziv ajatollaha Beheštija prihvata upravu u jednom odjelu vjerske škole Hakani, a kasnije je započeo i sa predavanjima iz oblasti tefsira, filozofije i islamskog prava. Nakon osnivanja Odjela za obrazovanje pri Institutu “Dar rah-e hak”, Mizbah Yazdi je pozvan da bude njihov saradnik. Ovaj institut je od samog osnivanja imao za cilj da se bavi odgovorima na sumnje kada su u pitanju neke vjerske dileme. Sa širenjem rada Odjela za obrazovanje ovog Instituta dolazi do osnivanja fondacije “Bakiru-l-ulum, a.s.” čiju je upravu preuzeo Mizbah Yazdi. Godine 1996. osniva se Naučno-istraživački institut “Imam Homeini“, sa ciljem pojašnjavanja i praktičnog primjenjivanja islamskih spoznaja u različitim oblastima društvenih nauka i odgajanja istraživača na polju islamskih spoznaja i društvenih nauka. Ovaj institut radi pod nadzorom Mizbaha Yazdija. Od ljeta 1997. godine osniva se organizacija pod imenom “Tarh-e velajat”, koja je imala za cilj upoznavanje nastavnika i učenika sa osnovama islama, a Mizbah Yazdi je preuzeo odgovornost za rad ove institucije. Priručnici koji su korišteni za ove kratke kurseve sadržavali su razmišljanja Misbaha Yazdija i njegovih studenata. Predavanja iz islamskog morala Mizbah Yazdi već godinama drži u Komu u uredu ajatollaha Hamenija.

Djela Mizbaha Yazdija obuhvataju različita polja islamskih nauka, od tefsira, islamske filozofije, akaida i kelama do morala i političke misli islama.

Pitanja i odgovori