Moljenje protiv drugih

Oni protiv kojih se ne smije moliti

Djeca, prijatelji i posluga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ne molite protiv svoje djece,pa da to bude uslišano!”[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ne molite protiv sebe, ne molite protiv svoje djece, ne molite protiv svoje posluge, ne molite protiv svoga imetka, nemojte da pogodite trenutak u Boga Svevišnjeg u kojem se dar dobija pa da vam se u tome On odazove!”[2]

Grješnik

U zbirci Es-Sunenu-l-kubra se prenosi od Ebu Hurejrea: “Vjerovjesniku, s.a.v.a., je priveden pijan čovjek i on je naredio svojim drugovima da mu udare batine pa su ga neki udarali svojim sandalama, neki rukama, a neki odjećom svojom. Zatim je on rekao: ‘Prestanite!’ i naredio im je pa su ga izgrdili, govoreći: ‘Zar se ne stidiš, to činiš pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.a.?’ Potom ga je on otpustio i kada je otišao, ljudi su ga počeli proklinjati i psovati. Neko je uzviknuo: ‘Bože moj, ponizi ga! Bože moj, baci na nj prokletstvo!’ Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Ne govorite tako, nego recite: ‘Bože moj, oprosti mu! Bože moj, smiluj mu se!’”[3]

Onaj ko to ne zavrjeđuje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada izađe kletva iz usta onoga ko je izrekne, ona pogleda, pa ako nađe put prema onome kome je upućena, ode njemu, u protivnom se vrati onome od koga je krenula.”[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] El-Firdevs, sv. 5, str. 51, predaja 7432.

[2] Sunenu Ebi Davud, sv. 2, str. 88, predaja 1532.

[3] Es-Sunenu-l-kubra, sv. 8, str. 542, predaja 17495.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 614, predaja 8169.        

Pitanja i odgovori