Hazreti Sedžadovo moljenje ujutro i uvečer

Hvala Bogu,
Koji je stvorio Noć i dan
snagom Svojom,
razdvojio ih
Moći Svojom,
i postavio za svako od to dvoje
granicu određenu
i trajanje postojano.

Učinio je da svako od to dvoje ulazi u svoga sljeditelja,
i učinio njegovog sljeditelja da ulazi u nj,
kao naredbu od Sebe za robove Svoje
u onom čime ih hrani
i čime čini da rastu.

Stvorio je za njih Noć,
da mogu otpočinuti u njoj
od napornih kretnji
i zamornih nastojanja,
i učinio je odjećom za njih
da bi bili odjeveni
u njezinoj ugodnosti i njezinom snu,
da im bude osvježenje i snaga,
da u njoj udovolje nasladu i požudu.

Stvorio je za njih dan da vide,
da mogu tražiti u njemu od obilja Njegovog,
naći put opskrbi Njegovoj,
i slobodno se kretati zemljom Njegovom,
tražeći ono čime će dosegnuti
neodgođeno u svijetu ovome
i postići odgođeno u svijetu budućem.

Svim tim uređuje stanje njihovo,
i iskušava mogućnosti njihove,
i motri položaj njihov u
vremenima za pokoravanje Njemu,
zastajalištima dužnosti Njegovih,
i mjestima naredbi Njegovih,
da uzvrati onima koji zlo čine za ono što čine
i naknadi najljepšim onima koji dobro čine.

Bože, Tebi hvala
za svitanje zore koje nam daješ,
dajući nam da uživamo tako u svjetlosti dana,
pokazujući nam hranu traženu,
i štiteći nas od propadanja.

Ujutro, mi i sve, svi ustajemo radi Tebe,
nebesa i Zemlja
i ono što si rasporedio u svakom od njih dvoje,
mirujuće i krećuće,
boraveće i putujuće,
što se uzdiže u zraku i što se krije pod zemljom.

Ujutro ustajemo u vlasti Tvojoj:
Tvoje kraljevstvo i vlast sadrže nas
i Tvoja volja obuhvaća nas.
Krećemo se po naredbi Tvojoj
i okrećemo putem ovim ili onim upravljanjem Tvojim.

Nemamo ništa
osim što si Ti odredio
i ničeg dobrog
osim što si Ti dao.
Ovo je nastupajući, novi dan,
nad nama svjedok spremni.
Ako dobro činimo,
ostavit će nas s hvalom,
a ako zlo činimo,
otići će od nas u kuđenju.

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
udijeli nam dobro drugarstvo ovog dana
i sačuvaj nas ružnog razdvajanja od njeg
vršenjem nedijela ili cinjenjem grijeha, bilo malog ili velikog!

Dobra djela naša učini dobrim u njemu,
oslobodi nas u njemu zlih djela,
i ispuni ono što je između dviju strana njegovih za nas
hvaljenjem i zahvaljivanjem,
nagradama i riznicama,
obiljem i dobrotom!
Bože, olakšaj naš teret pisarima časnim,
ispuni za nas stranice naše
dobrim djelima našim,
i ne ponizi nas pred njima
zlim djelima našim!

Bože, odredi za nas u svakom času svakog dana
udio robova Tvojih,
dio zahvaljivanja Tebi,
i pouzdanog svjedoka među melekima Tvojim!
Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu
i sačuvaj nas onog ispred nas i onog iza nas,
onog što nam je zdesna i slijeva
i sa svih strana naših,
čuvanjem koje će zaštititi od nepokornosti Tebi,
uputiti poslušnosti Tebi,
i biti iskorišćeno za ljubav Tvoju!

Bože,blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu
i daj nam uspjeh u ovom danu našem,
ovoj Noći našoj
i svim danima našim,
da činimo dobro,
da se udaljimo od zla,
zahvaljujemo za blagodati,
slijedimo pravila Sunneta,
zaobilazimo novotarije,
naređujemo dobro činjenje,
zabranjujemo nedopušteno,
branimo islam,
slabimo laž i ponižavamo je,
pomažemo istinu i uzdižemo je,
upućujemo zavedenog,
pomažemo slabog,
i prilazimo nevoljnom!

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu
i učini ovaj najsretnijim danom koji znamo,
najboljim drugom s kojim smo se družili,
i najboljim vremenom u kojem smo bili!
Smjesti nas među najzadovoljnije od svih stvorova Tvojih
pored kojih Noć i dan prolaze,
najzahvalnije od njih
za blagodat koju si dao,
najpostojanije od njih
u zakonima koje si postavio u Šerijatu,
i najnepopustljivije od njih
prema zabranjenim djelima
na koja si upozorio!

Bože, prizivam Tebe da posvjedočiš
– a Ti si svjedok dovoljan –
i pozivam nebesa Tvoja i Zemlju Tvoju da posvjedoče
i meleke Tvoje i ostale stvorove Tvoje koji ih nastanjuju
u ovome danu mome,
ovome času mome,
ovoj Noći mojoj,
i ovome mjestu boravka moga,
da svjedočim
da si Ti Bog,
osim Kojeg nema boga,
Koji održava pravdu,
Pravedan u prosuđivanju,
Milostiv robovima,
Vladar kraljevstva,
Premilostan stvorovima,
i da je Muhammed rob Tvoj i Poslanik Tvoj,
Tvoj izabrani između robova Tvojih.
Zadužio si ga poslanicom Svojom
i on ju je dostavio;
zapovjedio si mu da savjetuje zajednicu svoju,
i on ju je savjetovao.
Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu
više nego što si blagoslovio ijednog od stvorova Svojih!
Daj mu radi nas najbolje što si dao ikojem od robova
Svojih, i naknadi mu od nas bolje i obilnije
nego što si naknadio ijednom od vjesnika Svojih
od zajednice njegove!
Ti si Dobri u beskrajnosti,
Oprostitelj veličanstveni,
i milosniji si
od svih imatelja milosti!
Zato blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
dobre, čiste, odabrane, najodličnije!

Izvor: Sahifa – Potpuna knjiga Sedžadova

Pitanja i odgovori