Održana promocija knjige “Ključevi života”

Fondacija “Mulla Sadra” u BIH je u okviru 30. Sarajevskog sajma knjiga održala promociju knjige Ključevi života, prvi svezak. Promocija se održala u subotu, 21. aprila u 11.00 sati. Promotor je bio uvažni profesor Akbar Eydi.

Knjiga Ključevi života (Mafātīhu-l-hajāt) jeste knjiga izabranih hadisa o načinu islamskog življenja, a sastavila ju je – pod nadzorom Abdullaha Dževadija Amolija – skupina pisaca sa vjerskog sveučilišta iz grada Koma u Iranu, među kojima su bili Muhammed Husejn Felahzade, Jedullah Mukadesi, sejjid Kemaludin Imadi, Mahmud Lutfi i Džafer Arjani.

Pitanja i odgovori