Održana promocija knjige TEMELJI ISLAMSKE KULTURE

U subotu, 20. 4. 2019. godine u 15:05 sati u okviru ovogodišnjeg Sarajevskog sajma knjige održana je promocija drugog sveska djela pod nazivom Temelji islamske kulture autora Alija Hameneija u organiziaciji Fondacije “Mulla Sadra” u BiH.

Promotori su bili dr. Ghobad Sulejmani i mr. Emina Šahinović.

Mr. Emina Šahinović osvrnula se na bogat sadržaj ovog vrijednog dijela i preporučila kao obavezno štivo onima koji se bave kulturom stavljajući akcenat na ispravno shvatanje razlike između kulturne razmjene i kulturne agresije.

Dr. Ghobad Sujelmani predstavio je sadržaj knjige kao mišljenje čovjeka iznimne misli u islamskom svijetu naglasivši suštinska pitanja knjige te polje božanskog i šejtanskog djelovanja kada se govori o kulturi.

 

Pitanja i odgovori