Opis Boga u govoru hazreti Alija

Hvala Bogu, Kojega odbijanje i uskraćivanje u davanju ne čine imućnijim i Kojeg darežljivost i dobrota ne osiromašuju, iako je darivatelj svaki osim Njega okrnjen, a uskratitelj svaki osim Njega zaslužuje prijekor. On je darivatelj darova blagotvornih i poklona i potpora obilnih. Stvorovi svi o Njemu ovise. On je zajamčio opskrbu njihovu i odredio im sredstva za život. On je pripremio put za one koji Mu se upravljaju i one koji tragaju za onim što je u Njega. On je darežljiv u pogledu onog što se od Njega traži isto kao i u pogledu onoga što se od Njega ne traži. On je prvi za Kojeg nije bilo “prije”, tako da prije Njega ništa ne može biti. On je posljednji za Kojeg nema “poslije”, tako da poslije Njega ništa ne može biti. On priječi zjenice očne da Ga vide ili da Ga smotre. Vrijeme se ne mijenja nad Njim da bi nastala promjena ikakva u pogledu Njega. On nije ni na jednom mjestu da bi se dopustilo kretanje Njegovo.

Da On daruje sve što izdaju rudnici u planinama, ili zlato, srebro, bisere i ulomke korala što ih kriju oklopi oceanski, to ne bi umanjilo daražljivost Njegovu, niti okrnjilo veličinu onoga što On ima. Doista, On bi još uvijek imao riznice darova takve kao da nisu bile umanjene potraživanjima ljudi, jer je On Darežljivi Kojeg prošnja siromaha ne može osiromašiti, niti upornost učiniti sustegnutim.

 

Izvor: Es-Sejjid Eš-Šerif Er-Radi, Staza rječitosti – govori, pisma i izreke Alije Ibn Ebi Taliba, DID Kuća bosanska, Sarajevo, 1994, prijevod Rusmir Mahmutćehajić i Mehmedalija Hadžić

Pitanja i odgovori