Silništvo

Pokuđenost silništva i osobine silnika

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se usteže reći da nema boga osim Allaha je nepokorni silnik.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu silnici i oholi će biti proživljeni u obliku mrava; ljudi će ih gaziti zato što su oni kod Allaha beznačajni.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Djelo silnika nije čisto.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ne oslovljavajte me onako kako su silnici oslovljavani, ne izbjegavajte me (iz straha) onako kako su izbjegavani ljudi na položajima i ne susrećite me ulagujući mi se.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Najudaljeniji ljudi od Allaha, dž.š., na Sudnjem danu su silnici.”[5]

Zla kob silnika

Imam Ali, mir s njim: “Ko se osili, bit će nadvladan.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se osili, Allah ga ponizi i učini prezrenim.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se silništva prema Allahovim robovima, jer Allah svakoga silnika uništi.”[8]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Et-Tevhid, 22/9.

[2] Tenbihu-l-havatir, 1/199.

[3] Gureru-l-hikem, 10587.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[5] Vesailu-š-ši‘a, 11/304/7.

[6] Gureru-l-hikem, 7697.

[7] Isto, 8471.

[8] Isto, 2695.

Pitanja i odgovori