Hazreti Sedžadovo moljenje u traženju potreba od Boga – Uzvišen je On!

O Bože, konačni cilju potreba,

Onaj u Kojeg su zahtjevi postignuti,

Onaj Čije se blagodati ne kupuju cijenama, Onaj Koji ne kvari darove Svoje
nametanjem obaveza,

Onaj Kojim se postaje neovisan a bez Kojeg se neovisno nije,

Onaj Kojem je želja upravljena i nikad odvraćena,

Onaj čije se riznice iskanja ne iscrpljuju,

Onaj Čiju mudrost sredstva ne mijenjaju,

Onaj od Kojeg potrebe potrebitih nisu uskraćene,

Onaj Kojeg ne umara moljenje molitelja,

uzdigao si Se neovisnošću o stvorovima Svojim,
i dostojan si neovisnosti o njima,

a njima si dodijelio ovisnost, pa su o Tebi ovisni.

Tako onaj koji nastoji izliječiti svoju oskudicu

onim što je u Tebe i želi otkloniti ovisnost od sebe Tobom
nalazi svoju potrebu u najpogodnijem mjestu i udovoljava svoj zahtjev iz predjela pravog.

Ali onaj koji se u potrebi svojoj okreće nekom od stvorova Tvojih ili pripisuje uzrok njezinog darivanja
drugome mimo Tebe, izlaže se uskraćivanju i zaslužuje nepostizanje blagodati Tvoje.

Bože, imam potrebu u Tebe:
Moj napor nije bio dovoljan za nju
i sva moja umijeća iscrpljena su prije nego što je dosegnuše.
Moja duša navede me da je predstavim onome koji
svoje potrebe predstavlja Tebi
i ništa ne čini bez Tebe u traženjima svojim,
ali to je jedna od pogrješaka grješitelja,
jedno od posrnuća grješnika!

Onda, Tvojim opominjanjem mene
trgnut sam iz nemara svog,
Tvojim davanjem uspjeha
ustadoh iz svog posrnuća,
i Tvojim pokazivanjem puta
povratih se i povukoh iz svoje pogrješke.

Rekoh:
Slava Gospodaru mome!
Kako potrebiti može iskati od potrebitog?
Kako onaj koji nema ništa može preklinjati sirotog?

Tako Ti se, Bože moj, uputih u preklinjanju,
i poslah Ti nadu svoju s uzdanjem u Te.

Saznadoh da mnoštvo koje iskah od Tebe jest malo u imetku Tvom,
težina koju tražih od Tebe jest slaba u obilju Tvom;
darežljivost Tvoja nije suzbijena ničijim iskanjem,
Ruka Tvoja viša je u darivanju od svake ruke!

Bože, zato blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
uzmi me dobrotom Svojom
nezasluženoj darežljivosti Svojoj
i ne privedi me pravdom Svojom
onome što zaslužujem!
Nisam prvi preklinjatelj koji Te preklinje,
pa mu daješ, iako zaslužuje da ne dobije,
niti sam prvi iskatelj od Tebe,
pa mu obilno daruješ,
iako on zaslužuje uskraćenje.

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
odazovi Se moljenju mom,
primakni Se pozivu mome,
saslušaj glas moj,

i ne odbij nadu moju u Te,
ne prekidaj moju vezu s Tobom,
ne okreni lice moje u ovoj potrebi mojoj,
i drugim potrebama od Tebe,

mene radi uslišaj
ispunjenje traženja moga,
ispunjenje potrebe moje,
i postignuće iskanja mog,
prije nego što napustim mjesto ovo,
Tvojim olakšavanjem za me teškoće
i Tvojom najboljom naredbom za me u svim poslovima!

Blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu
trajnim, stalno rastućim blagoslovom,
čije trajanje ne prestaje
i čiji rok nema granicu,
i učini to pomoći meni
i uzrokom za udovoljenje mog iskanja!
Ti si Bezgranični, Darežljivi!

A potrebe moje jesu, Gospodaru moj, takve i takve.

Ovdje trebaš iznijeti potrebe svoje, zatim pasti na sedždu i reći na sedždi:

Utješila me je darežljivost Tvoja,
a put pokazala dobrota Tvoja.
Tako, molim Te Tobom
i Muhammedom i čeljadi njegovom
– blagoslovi neka su na njih! –
da me ne vratiš razočarana!

 

 

Izvor: SAHIFA – Potpuna knjiga Sedžadova

Pitanja i odgovori