Abu Bakir Muhammed ibn Zakarija Al-Razi

(865-925 ili 251-312 h.g.)

Rodio se u gradu Raju, nedaleko današnjeg Teherana. Stekao je široko obrazovanje u brojnim znanostima, a bavio se i pjesništvom i glazbom. Oko 895. godine, posjetio je Bagdad i posvetio se medicini. Medicina ga je približila alkemiji pa se, osim liječenja i njege bolesnika, bavio alkemijom, pišući knjige o njoj. Međutim, pri proučavanju alkemije, odbacio je mistiku i okultizam, rukovodeći se opažanjem i činjenicama, pri čemu je dao znatan doprinos kemiji.

Stekavši veliki ugled kao liječnik, mnogo je vremena proveo putujući i pružajući ljudima svoje medicinske usluge.

Napisao je tokom svoga života preko 200 knjiga. Historijsko bilbliografski podaci bilježe 273 njegovih djela i rasprava iz različitih oblasti uključujući medicinu, farmakologiju, filozofiju, kozmologiju i teologiju, mada su mnoga djela izgubljena. [1]
U najpoznatije spadaju “Kitab-al-Mansuri” knjiga koja predstavlja djelo u 10 poglavlja iz medicine koju je posvetio vladaru Reja, Abu Salih al-Mansur ibn Ishaq-u, te “Kitab-al-Hawi” (sažetak) po kom je poznat u Europi pod latiniziranim imenom Rhases. U Europi su prevedena i dugo se koristila njegova djela o varičelama i krzamku. 
Smatran je vrhunskim kliničarem, prvi je opisao kliničku sliku varičele i krzamka. Al Raziju se pripisuje prvi tretman bubrežnih kamenaca i prva zabilježena sutura nerava, čiji razultati nisu poznati.

Al Razi je običavao isprobavati lijekove na životinjama, prije nego što bi ih isprobao na ljudima. Dao je doprinos razvoju farmacije koju je smatrao zasebnom profesijom i to nekolicinom svojih rasprava iz oblasti hemije i farmakologije.[2]

Razi ima izuzetnu važnost u razvoju hemije. U njegovim djelima se po prvi put nailazi na sistematsku klasifikaciju, zasnovanu na pažljivim posmatranjem hemijskih supstanci, reakcija, te spisak aparature za hemijske reakcije.

Za njega je vezana i priča, da je odabrao mjesto izgradnje bolnice u Bagdadu tako što je na više mjesta ostavio komade svježega mesa. Na mjestu gdje je meso doživilo najmanje truhlenje, odredio je da se sagradi bolnica. 

Bio je temeljan istraživač. Al-Razi je predložio uvođenje kontrolnih grupa radi bolje kliničke procjene djelotvornosti određene terapije. Prema Hajaru Razi je rekao: ” Ako želite ocijeniti efekat puštanja krvi na određeno stanje, podijelite pacijente u dvije grupe, primijenite puštanje krvi samo kod jedne grupe, posmatrajte obje i zatim uporedite rezultate”. [3]


 

Izvor: http://www.healthbosnia.com

 [1] Nayernouri T. Zakariya Razi: The Iranian Physician and Scholar. Arch Iran Med. 2008; 11: 229 – 234

[2] Al-Ghzal SK. The valuable contributions of Al-Razi (Rhazes) in the history of pharmacy, foundation for science

[3] Hajar R. Al-Razi; Physician for all seasons. Heart Views. 2005; 6: 1 – 5.

Pitanja i odgovori