Formalna logika 1

U formalnoj logici se razotkrivaju opći zakoni razmišljanja koji proizlaze iz same prirode misli i izvode se iz primarnih načela razuma, bez obzira na materiju koja se u njima koristi. Dakle, formalna logika je usmjerena na formu argumenta tj. usredsređuje se na kalufe misli. Primjera radi, iz dvije premise „svako A je B“ i „nijedno C nije B“ zaključuje se da „nijedno A nije C“, ali se iz premisa „svako A je B“ i „svako C je B“ ne može zaključiti „svako A je C“. Ovakvi zakoni su poput općih formula algebre i formula za jednačine, i kao što se u algebri bilo koji broj može staviti umjesto slova, tako se i u ovim kalufima umjesto A, B, i C može postaviti bilo koja materija.

Pitanja i odgovori