Blagoslovi moljenja

Uspješno ispunjenje potreba

Kur'an:

وَقَالَ رَ‌بُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Gospodar vaš je rekao: „Pozovite me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!…[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko potražuje nešto čime je Bog Svevišnji zadovoljan, neće otići s Ovoga svijeta sve dok mu to ne bude dato.“[2]

Ključ milosti 

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَ‌بِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

Reci: „Allah vam poklanja pažnju samo zbog vašeg moljenja, a pošto ste vi poricali, uskoro vas čeka patnja.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moljenje je ključ milosti.“[4]

Odbijanje sudbine

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Enesu ibn Maliku: „O Enese, često moli jer moljenje sigurno odbija konačnu sudbinu.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moljenje je opremljena vojska od Božijih vojski; ono odbija sudbinu nakon što bude potvrđena.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Samo moljenje odbija sudbinu.“[7]

Odbijanje nevolje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Odbijajte nevolju moljenjem!“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zatvorite vrata nevolje moljenjem!“[9]

Lijek protiv svake bolesti

U djelu Felahu-s-Sail se prenosi od Muhammeda ibn Muslima: „Upitao sam Ebu Džafera, mir s njim: ‘Je li Allahov Poslanik, mir s njim, rekao o ovom crnom sjemenu (ćurekotu): ‘U njemu je lijek protiv svake bolesti, osim od smrti?’, pa mu je odgovoreno: ‘Jeste.“ Potom je on upitao: ‘Hoćeš li da te obavijestim u čemu je lijek protiv svake bolesti i protiv smrti?’ Odgovorio sam: ‘Dakako, hoću.’ Rekao je: ‘U moljenju.'“[10]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Gafir, 60.

[2] El-Hisal, str. 4, predaja 7.

[3] El-Furkan, 77.

[4] El-Firdevs, sv. 2, str. 224, predaja 3086.

[5] El-Firdevs, sv. 5, str. 364, predaja 8448.

[6] Tarihu Dimešk, sv. 62, str. 234, predaja 12798.

[7] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 7, predaja 1978.

[8] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 4, str. 381, predaja 5825.

[9] Kurbu-l-isnad, str. 117, predaja 410.

[10] Felahu-s-sail, فلاح السائل, str. 76, predaja 11.

Pitanja i odgovori