Primanje namaza

Ono što primanje namaza čini obaveznim

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada biste klanjali toliko da budete poput klina i postili toliko da budete poput lukova, ne bi Bog primio od vas, osim sprječavajućom uzdržanošću od grijeha.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Primljen je namaz za čovjekom koji se uzdržava od grijeha.“[2]

Ono što sprječava primanje namaza

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko pije opojno piće da se opije, Bog Svevišnji neće primiti od njega namaz četrdeset jutara.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko je ogovorio muslimana ili muslimanku Bog Svevišnji neće primiti njegovo klanjanje i njegov post četrdeset dana i noći, osim da mu ogovarani oprosti.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko kupi odjeću za deset dirhema, od kojih bude samo jedan stečen na zabranjen način, Bog neće primiti njegovo klanjanje dok nosi kupljeno.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Trojici se njihovo klanjanje ne diže iznad njihovih glava ni koliko je pedalj: čovjeku koji predvodi ljude u klanjanju, a oni ga ne prihvataju, ženi koja zanoći, a muž je na nju ljut i dvojici braće koja su prekinula međusobnu vezu.[6]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 140.

[2] El-Firdevs, sv. 2, str. 405, predaja 3802.

[3] El-Kafi, sv. 6, str. 401, predaja 10.

[4] Džami‘u-l-ahbar, str. 412, predaja 1141.

[5] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 2, str. 417, predaja 5736.

[6] Sunenu Ibn Madže, sv. 1, str. 311, predaja 971.

Pitanja i odgovori