Djelo (amel)

Poticanje na izvršavanje dužnosti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Izvršavaj Božije dužnosti, bićeš među ljudima najsvjesnijim Boga.“[1]

Poticanje na istrajavanje u činjenju dobra

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Istrajavanje u činu koji je slijeđenje tradicija i suneta, makar bio i neznatan, Bogu je draže i korisnije je u Njega u krajnjem učinku od ulaganja napora u novotarijama i slijeđenju strasti.“[2] 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Duša se, zaista, umara; a niko od vas ne zna trajanje roka određenog, pa neka uzme od robovanja Bogu onoliko koliko je u stanju, a zatim neka u tome istraje. Zaista, Bogu najdraže djelo je ono na kojem se istrajava, makar bilo i neznatno.“[3]

Najbolje djelo

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolje djelo je ono najpostojanije.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolje djelo je ono koje je najtrajnije, makar bilo i neznatno.“[5]

Onaj čije djelo će biti primljeno

Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Ebu Zerra, rekao je: „O Ebu Zerre, više se brini da učiniš djelo u svijesti o Bogu nego što se brineš za samo djelo, jer djelo sa sviješću o Bogu ne može biti neznatno. Kako može biti neznatno djelo koje će biti primljeno?! Bog Svevišnji kaže: Zaista, Bog će primiti samo od onih koji su Njega svjesni![6]

Pravila lijepog djela

Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Ibn Mesuda, rekao je: „O sine Mesudov, kada činiš neko djelo, čini ga sa znanjem i umom! Čuvaj se da činiš bilo koje djelo bez razmišljanja i znanja, jer Bog Svevišnji kaže: I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kada bi je već bila čvrsto oprela!...“[7]

Golema potreba za djelom na Dan stajanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada bi čovjek imao djelo sedamdeset vjerovjesnika sigurno bi ga smatrao neznatnim usljed žestine onoga što će vidjeti toga Dana.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada bi neko bio vučen licem po tlu u pokornosti Bogu od dana rođenja do dana smrti u dubokoj starosti, sigurno bi to beznatnim smatrao na Dan stajanja i sigurno bi zaželio da bude vraćen na Ovaj svijet kako bi povećao naknadu i nagradu.“[9]

Usavršavanje djela

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji voli da onaj ko čini najljepše čini.“[10]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Kada je umro Ibrahim, sin Allahova Poslanika, s.a.v.a., na njegovoj humci je Vjerovjesnik, s.a.v.a., vidio neravninu koju je izravnao svojom rukom, a zatim je rekao: ‘Kada neko od vas radi neki posao neka ga upotpuni!'“[11]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kafi, sv. 2, str. 82, predaja 4.

[2] El-Kafi, sv. 8, str. 8, predaja 1.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 30, predaja 5312.

[4] Biharu-l-envar, sv. 70, str. 191.

[5] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 63.

[6] El-Maide, 27; Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 375, predaja 2661.

[7] En-Nahl, 92; Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 361, predaja 2660.

[8] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 370, predaja 2661.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 788, predaja 43120.

[10] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 907, predaja 9129.

[11] El-Kafi, sv. 3, str. 263, predaja 45.

Pitanja i odgovori