Pripremna moljenja za gostovanje kod Boga Svevišnjeg

Moljenja kod viđenja mlađaka mjeseca Ramazana

Imam Bakir, mir s njime, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., bi se, kada bi se pojavio mlađak njeseca Ramazana, okrenuo Kabi u Mekki, podigao ruke i proučio: ‘Bože moj, učini nam njegov dolazak sigurnošću, vjerovanjem, izbavljenjem, predanošću Tebi, sveobuhvatnim zdravljem, obilnom opskrbom i odbijanjem bolesti. Bože moj, opskrbi nas njegovim postom, klanjanjem i učenjem Kur'ana u njemu. Bože moj, sačuvaj nam ga i od nas ga sačuvanog prihvati i nas u njemu sačuvaj!'“[1]

U zbirci Ed-Du'a Taberanija se prenosi od Enesa: „Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.a., ugledao mlađak mjeseca Ramazana, rekao bi: ‘Mlađak dobra i Pravoga puta’ – tri puta – ‘ja vjerujem u Onoga Koji te je stvorio.'“[2]

Moljenja kod dolaska mjeseca Ramazana

Imam Sadik, mir s njim, je prenio: „Kada bi nastupio mjesec Ramazan Allahov Poslanik, s.a.v.a., je molio: ‘Bože moj, došao je mjesec Ramazan; Bože moj, Gospodaru mjeseca Ramazana, Koji si u njemu Kur'an spustio i učino ga jasnim dokazom upute i razlikovanja dobra od zla; Bože moj, blagoslovi nas u mjesecu Ramazanu, pomozi nam da ga provedemo u postu i namazu i primi ga od nas!'“[3]

U zbirci Ed-Du'a Taberanija se prenosi od Aiše: „Kada je nastupio mjesec Ramazan rekla sam: ‘O Allahov Poslaniče, došao je mjesec Ramazan, pa šta da kažem?’ On je odgovorio: ‘Reci: ‘Bože moj, Ti, uistinu, mnogo praštaš i voliš oprost pa mi oprosti!'“[4]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1]  El-Kafi, sv. 4, str. 4, predaja 1.

[2] Ed-Du‘ai li-t-Taberani, str. 283, predaja 906.

[3] El-Ikbal, sv. 1, str. 137.

[4] Ed-Du‘ai li-t-Taberani, str. 285, predaja 915. 

Pitanja i odgovori