Oholost (kibr)

Pokuđenost oholosti

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصّاغِرِينَ

 E onda izlazi iz Dženneta“ – reče On – „ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si zaista od onih prezrenih!“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se oholosti, jer Iblisa je oholost navratila da se ne pokloni Ademu!“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čovjek će se oholiti i prepustiti da ga oholost nosi, sve dok ne bude upisan među silnike pa će ga snaći ono što će ga snaći.“[3]

Samo Bogu Svevišnjem pripada gordost 

هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

On je Allah – nema drugog boga, osim Njega! – Vladar, Sveti, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakog opskrbljuje, Onaj Koji nad svim bdije, Silni, Svevišnji, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim![4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, gordost pripada samo Bogu, Gospodaru svjetova.“[5]

Onoga ko se uzoholi Bog Svevišnji ponizi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga ko se uzoholio, Bog će poniziti.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U nebesima su dva meleka zadužena za ljude; onoga ko se uzoholio, oni ponize.“[7]

Boravište oholih

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

 …Zato, ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!“ O kako će boravište onih koji su se oholili – grozno biti![8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hoćete li da vas izvijestim o stanovnicima Vatre? To su svi oni surovi, uobraženi, oholi.“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U Vatri je jedna tvrđava u koju će biti stavljeni oholi i oni će u njoj biti stiješnjeni sa svih strana.“[10]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-A‘raf, 13.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 525, predaja 7734.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 528, predaja 7749.

[4] El-Hašr, 23.

[5] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 6, str. 18.

[6] El-Emali li-s-Saduk, str. 577, predaja 788.

[7] El-Mehasin, sv. 1, str. 213, predaja 388.

[8] En-Nahl, 29.

[9] Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 3, str. 563, predaja 16.

[10] El-Mehadždžetu-l-bejda’, sv. 6, str. 215.

Pitanja i odgovori