Ljubomora (gajra)

Vrijednost ljubomore

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, ljubomora spada u vjerovanje.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji voli od Svojih robova onog ljubomornoga.“[2]

Ljubomora spada u svojstva Boga Svevišnjega

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pazite, Bog je uistinu, zabranio zabranjeno i kazne odredio. Niko nije ljubomorniji od Boga; iz ljubomore Svoje je zabranio razvratno postupanje.“[3]

Osuda neutemeljene ljubomore

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U ljubomori ima i ono što Bog voli, i ono što Bog mrzi. On voli opravdanu ljubomoru, a mrzi neopravdanu ljubomoru.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Fakih, sv. 3, str. 444, predaja 4541.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 386, predaja 7070.

[3] El-Emali li-s-Saduk, str. 513, predaja 707.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 385, predaja 7067.

Pitanja i odgovori