Privrženost hazreti Alija Poslaniku Časnom

Oni drugovi koji su bili povjerenici Muhammeda – Allah blagoslovio njega i potomke njegove! – znaju da nikada, ni za časak, nisam odbio pokornost Bogu i Poslaniku Njegovom – neka Allah blagoslovi njega i potomke njegove! – i znaju da sam ga, hrabrošću svojom, kojom me je Allah počastio, podržavao životom svojim u prilikama kad čak i hrabri odstupaju i noge zastaju.

Kada je Poslanik – mir i blagoslovi Božiji na nj i na porodicu njegovu! – preselio, glava mu doista bijaše na grudima mojim i posljednji dah nje­gov zastruja preko dlana moga, pa s njim prijeđoh preko lica svoga. Ja sam obavio njegovo – neka Allah blagoslovi njega i potomke njegove! – kupanje dok su mi meleki pomagali. Kuća i dvorište bijahu puni skupina, pri čemu su se jedne spuštale, a druge uzdizale. Uši su moje neprestano hvatale treperave glase njihove kako zazivaju blagoslove Božije na nj, sve dok ga nismo ukopali u grobu njegovom. Zato, koje njega dostojniji od mene, živa i mrtva?! Ovisite, zato, o razumu vašem i neka vam namjere budu iskrene u borbi protiv ‘neprijatelja vašeg, jer, tako mi Onoga Koji je takav da nema boga osim Njega, zaista sam ja na putu Istine, a oni su uistinu na klizištu zablude. Kažem ono što čujete i tražim oprost Božiji za se i za vas.

 

Izvor: Staza rječitosti (Preveli: Rrusmir Mahmutćehajić i Mehmedalija Hadžić)

Pitanja i odgovori