Stepeni posta

Etičari i gnostici dijele post na: post običnih, post posebnih i post posebno odabranih ljudi, o čemu slijedi sažeto objašnjenje:

Prvo: Post običnih ljudi

Post običnih ljudi sastoji se u izbjegavanju i ustezanju od onoga što kvari post, kako je to podrobno objašnjeno u pravnim djelima. Taj stepen posta ubraja se u najlakše i najniže njegove stepene, što je vidljivo u riječima Vjerovjesnika, s.a.v.a.: „Najlakše što je Bog Svevišnji stavio u dužnost postaču u vrijeme njegova posta jeste napuštanje hrane i pića.“ To ukazuje na ovaj stepen posta.

Drugo: Post posebnih ljudi

U postu posebnih ljudi postač se ne zaustavlja samo na ustezanju od onog što kvari post nego se kloni svih Božijih zabrana i uzdržava se od njih. Tako, ustezanje od onoga što kvari post je uvjet valjanosti posta, dok je izbjegavanje onoga što je zabranjeno uvjet njegova primanja od strane Boga.

Treće: post posebno odabranih ljudi

Ovaj vid posta sastoji se od ustezanja srca i njegova odvajanja od svega što ga zaokuplja, mimo Boga Svevišnjeg, bilo to dopušteno (halal) ili zabranjeno (haram). Ebu Hamid Gazali, opisujući ovaj stepen posta, kaže: „Post posebno odabranih je post srca od prizemnih prohtjeva i ovosvjetskih misli i njegovo potpuno ustezanje od svega, osim Boga; ovaj vid posta kvari svaka misao, osim misli o Bogu i Sudnjem danu; kvari ga misao o Ovome svijetu, osim kad se mišlju o njemu želi vjera, jer je to opskrba za Onaj svijet, a nije za Ovaj svijet. Neko od gnostika je rekao: ‘Grijeh se piše onome čija je jedina briga u toku dana priprema hrane za okončanje dnevnog posta, jer to dolazi od manjka povjerenja u Božiju dobrotu i manjka čvrstog uvjerenja u obećanu opskrbu. Na tom stepenu su vjerovjesnici, potpuno iskreni i Bogu bliski. O dionicama tog posta govori se malo, a na njegovom ozbiljenju radi se mnogo. Ovaj stepen posta postiže se potpunim predavanjem sebe i svojih misli samo Bogu, i nikom drugom.’

Svaki od posljednja dva stepena ima brojne stepene u skladu s naporima postača i njihovom spremnošću. Također, post se razlikuje prema postačevim pobudama, tako da se na samom vrhu tih stepena nalazi postač čiji post nije posljedica njegova straha od kazne ili želje za nagradom nego je on samo provođenje Božije zapovijedi i želja za Njegovom blizinom te žudnja za Njegovim zadovoljstvom i susretom sa Njim.

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012.

Pitanja i odgovori